RSS

Lesgeven met ICT in Art

TPACK:

VisualArtsLearningATs-August2012

Interactief leeractiviteiten overzicht in kunst

Interactief leeractiviteiten overzicht in talen

Opdrachten met gebruik van ICT

Leren met ICT Deskundigen over de mogelijkheden en randvoorwaarden

 

 

 

Advertenties
 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 14 januari 2018 in 21ste Century Skills, Didactiek

 

Tags: , , , , , , , , ,

Surrealistisch

Nieuw werk in wording. Uitgangspunt zijn enkele werken van Picasso in het Picassomuseum te Brugge. Surrealistische werken met een eenvoudige lijnvoering. Heerlijk om weer eens te lassen!

Nog kijken hoe ik ermee verder ga. Ik denk een combinatie van gebakken chamotte als inleg en radiatorslag voor het silhouet.

 

 

 

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 20 december 2017 in 3D Beeld en ruimte

 

Op de tast

 

De basis is een tastvorm die aan alle kanten een ander aanzien heeft en waarin het binnenwerk een netwerk vormt van met elkaar verbonden gangen. De basis voor nieuw werk. Nog geen idee hoe ik hierop ga doorborduren. Sponzig, gatenkaas, iets organisch. Het begint te borrelen.

 • Mogelijk laat ik een wortelstelsel van haver groeien in en uit de gaten. Haver groeit  snel en geeft een ragfijn netwerk. Op het geheel dan een ranke opbouw in porseleinklei en textiel. Als een soort van ontspruitend berkenboompje of…
 •  Mijn eigen opstelling geïnspireerd op de stillevens aan het begin van de 17e eeuw? Je ziet veel stillevens op doek, als schilderij. Nu zie je vreemd genoeg bijna nooit stillevens in de vorm van een sculptuur.

Coorte Adriaen-Still Life with Shells (1697) mieke van os 

 

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 18 oktober 2017 in Op de tast

 

Tags: ,

Jour Journal Journey

Jour Journal Journey project, mijn bijdragen:

The art of freedom

I’m on my way to Berlin. It’s my second time. Last time my companions were fellow art students, now the main purpose is the Berlin Marathon on the 24th of September. But, not for me. Yes, I’m at the cheering crowd lined up at the sides, yelling to the runners and especially to Flip on his way to the Brandenburg gate: “Almost done!“. Practically tasting the alcohol free beer they are serving at the end, setting a PR. But, by then I’m already on my cultural Odyssee, because it’s my turn to fill the Journal pages! Therefore I did not want to concentrate on the classical art centre, but especially get to grips with the public (free) space. The streets of Berlin and her underground places of culture. Since Berlin is a hot spot of Graffiti Artists. It’s unconventional. Anyplace it’s in the air: all of us just want to be free. Like Kennedy once said: ‘I’m a Berliner. Although the context was different back in the day, Berlin values the idea of all free men, wherever they may live, are citizens of Berlin. No matter what, even when you are not born here and do not live here, you’re one of us. Never ever again an iron curtain and a wall. Embracing otherness is embracing oneself. This broad supported conviction is under pression. Today there’s not only the marathon, there’s also the election of the Parliament. The prognoses elucidate that times are changing. After we have been visiting the Reichstag a young radiant female student told us while serving dinner late at night. “Many people in Germany, in particular, are worried at present; they are upset about what lies ahead”. Berlin is an extraordinary city with a great but turbulent past. To be clear, I’m not an activist or politically driven in anyway, but being in Berlin I’m more conscious of the fact that freedom is in and of itself good, valuable, worthwhile, essential to being human.

Inspired by the artists I used a mixture of life and reconstructed drawing (ink, charcoal, graphite pensel, acryllic paint and chalk pastel, decopage and collage technique, some needle work- casting – and a verse in mix media.

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 1 oktober 2017 in 2D Potlood en kwast

 

Kritisch denken

Kritisch denken gaat niet over ‘wat’ we denken, maar over ‘hoe’ we denken.Een kritische houding ontstaat vanuit de motivatie om ergens langer bij stil te staan, om je ergens in te verdiepen en bereid te zijn om de eigen opvattingen ter discussie te stellen. Moed blijkt als studenten hun mening durven te geven, ook als deze afwijkt van  de heersende mening in de klas of als het betekent dat zij het standpunt of de overtuiging van een klasgenoot ter discussie stellen.Ook doorzettingsvermogen speelt een grote rol: studenten moeten bereid zijn informatie te zoeken die hun eigen mening, keuze of oplossing ondersteunt of juist
ontkracht. Het proces van kritisch denken bestaat uit vier fases: verzamelen, beoordelen, analyseren en concluderen.In het proces van kritisch denken worden deze fases bijna nooit stap voor stap doorlopen. Het proces begint lang niet altijd met het verzamelen van informatie om uiteindelijk met een conclusie te eindigen. Het is ook mogelijk dat iemand met een conclusie of oordeel begint en vanuit daar terug redeneert naar de eerdere fases.

Bronnen onderzoeken en de verkregen informatie op betrouwbaarheid beoordelen

Stap 1: Groeperen; leer informatie goed te ordenen.
Stap 2: Redeneren; waaruit bestaat een redenering? Welke bronnen zijn te onderscheiden om beweringen te onderbouwen?
Stap 3: Structureren; maak zo helder mogelijke beweringen.
Stap 4: Analyseren; leer verborgen aannames te herkennen en te expliciteren.
Stap 5: Evalueren; leer bronnen te beoordelen op hun kwaliteit en leer redeneringen te beoordelen of op hun sterkte dan wel zwakte.

Rationale-schema maken

Morele ontwikkeling

Bij jongeren vindt een verschuiving plaats van zelfgeoriënteerd denken naar denken in een bredere context van rechtvaardigheid, eerlijkheid en gelijkheid. Volgens Kohlberg zijn er drie stadia van morele ontwikkeling:

 • Pre-conventioneel (tot +/- 10 jaar): Moreel denken en handelen wordt aangeleerd.
  Denken over goed en kwaad wordt gedaan op basis van consequentie: je doet iets niet want dan krijg je straf.Goed is wat plezierig is.Wat pijn doet, of angst inboezemt, is slecht. Er is bij het kind in de eerste levensjaren nog geen ethisch besef. Het kan zelf nog geen onderscheid maken tussen ‘goed’ en ‘slecht’.

1) Het kind is geheel en al op de externe autoriteit gericht.
Iets is vanzelfsprekend goed omdat een autoriteit (moeder, vader) dat zegt.
Alles waar straf op staat, is slecht: ‘Ik zorg dat ze niet boos op mij worden’. Zekerheidshalve wordt het gedrag van de autoriteit geïmiteerd, – althans, zolang de autoriteit in de buurt is.

2) Ten opzichte van anderen wordt een weegschaalmodel gehanteerd.
‘Ik doe iets voor een ander, omdat die ander (dan) iets voor mij doet. Als jij niet lief bent voor mij, dan ben ik niet lief voor jou’. Wat het eigenbelang van het kind niet direct dient, zal het ook niet doen. Het eigenbelang gaat voor.

 • Conventioneel (tussen 10 en 18 jaar): Het maken van keuzes is gericht op waardering uit de sociale omgeving. Hoe verder in deze fase, hoe onafhankelijker de visie wordt.

3) Goed is wat de anderen goed vinden.
‘Wat men van mij verwacht, dat wil ik doen. Ik kijk eerst naar de anderen, voor ik zelf een besluit neem’.
Met eventuele negatieve gevolgen wordt weinig of geen rekening gehouden: ‘Iedereen doet het immers? Ik wil niet anders zijn dan de anderen’.

4) Goed is wat de eigen groep normaal vindt.
‘Ik laat mijn doen en laten bepalen door de meerderheid. De gangbare groepsnorm wens ik niet te overtreden, anders wordt het leven verwarrend en moeilijk.
Ik sluit mij aan bij de mening van mijn groep’.

 • Post-conventioneel (vanaf ongeveer 18 jaar): iemand is in staat om regels en wetten aan te passen, zonder dat de achterliggende moraal geweld aangedaan wordt. Overigens bereikt niet iedereen deze fase.

5) Goed is wat in overleg is overeengekomen.
‘Afspraken moeten gerespecteerd worden. Iets is goed, als in principe iedereen op die manier zou handelen. Het doel heiligt niet alle middelen. Respect voor anderen is belangrijk. Ik ga voor de rechten van de mens. Mensen mogen elkaar niet misbruiken. Wat ‘men’ normaal vindt behoef ik nog niet normaal te vinden! Ik heb eventueel het recht om zélf te bepalen hoe ik in deze situatie handel’.

6) Iets is goed omdat het niet tegen de eigen principes ingaat.
‘Mijn persoonlijke geweten weegt het zwaarst en geeft de doorslag. Ik ga voor de rechten van het individu. Voor de wereld waarin ik leef draag ik een directe verantwoordelijkheid. Ik zal wat slecht is openlijk afkeuren. Zelfs al is niemand het met mij eens. Hier sta ik, ik kan niet anders’.

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 16 september 2017 in 21ste Century Skills

 

Tags: , ,

Handelingsrepertoire oprekken

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 8 september 2017 in communicatie in de klas

 

Seksualiteit

Wat vind jij: Het is goed om via soaps homoseksualiteit in beeld te brengen? 

http://zijaanzij.nl/digizine/lesbos_op_de_buis/#2

http://zijaanzij.nl/digizine/lesbos_op_de_buis/#2

 • Waarom roept Shula Rijxman , bestuurslid NPO, op tot meer zichtbaarheid van vrouwen? Welke voorbeelden worden er genoemd?
 • Is er een verschil in lesbische vrouwen en homomannen op de Nederlandse televisie?
 • Wat zijn oorzaken van het ontbreken van lesbische vrouwen op televisie?
 • Wat vind je van de beeldvorming in de media in het algemeen?
 • Hoe kan er gewerkt worden aan positieve representatie in de media?
 • Hoe zit het als je praat over je eigen beeldvorming over homoseksualiteit in je eigen omgeving, op je school of werk, in je familie of met vrienden?

http://www.rozeinbeeld.nl/film

http://www.gayandschool.nl

http://www.iedereenisanders.nl

http://www.gaystraightalliance.nl

http://www.theater-aanz.nl

 

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 8 september 2017 in gender

 

Tags: ,