RSS

Age friendly financiering

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 30 november 2016 in Cultuurparticipatie

 

Tags: , , , , , ,

Galerij

Dublin en haar doden

Ik heb een fascinatie gekregen voor het dwalen over kerkhoven na een foto-opdracht. Sindsdien bezoek ik altijd de oude kerkhoven van een stad. New York, Milaan, Munchen, Rome, Venetië, Malta, Sicilië, Athene en vele kerkhoven in Brabant gingen Dublin al voor. Oases in een drukke stad. Je kunt aan het kerkhof zien hoe er met ouderen en met erfgoed wordt omgegaan. Je ziet er generaties terugkomen en ziet de gemiddelde leeftijd van een generatie. Je ziet welke perioden een land welvarend is en of uitdrukking wordt gegeven aan klassen en standen. De geologische mogelijkheden zie je terug in het materiaalgebruik. Denk aan marmergroeven en zo. Oude kerkhoven zijn ook mooi, omdat er nog geen standaardisatie heeft plaatsgevonden van allemaal dezelfde graven, maatvoering en opschriften. De eigenheid van een land komt erin naar voren.

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 24 november 2016 in naar Caspar David Friedrich

 

Tags: , , , ,

Spiegelbeeld

Nieuw werk in wording. 3D. Mix media.

Op de achtergrond speelt mee de vraag om een (zelf)portret te maken. Ik ga aan het werk met restvormen van eerder werk, een vakantiefoto van mooie vormen in het water van de Middellandse Zee (Sardinië) en in mijn achterhoofd het verhaal over Narcissus die de bergnimf Echo negeert en verliefd wordt op zijn eigen spiegelbeeld. Wat heet, hij raakt erdoor geobsedeerd. Hij sterft aan liefdesverdriet voor zijn eigen spiegelbeeld! Weergegeven door Caravaggio. Zo iemand noemen we nog altijd een narcist, iemand die lijdt aan narcisme. Freud duidt zo iemand aan als ‘mensen die hun energie te veel aan zichzelf en te weinig aan anderen besteden’. Sommige wetenschappers stellen dat we leven in een narcistisch tijdperk en leggen zelfs een relatie met de mate van activiteit op  Facebook. Het gebruik van FB om het eigen ego te voeden. Facebook fungeert dan als de waterspiegel in de mythe…  Ach, alles wat te is ‘te’. Aan de mythe zit ook een mooie kant: wat van Narcissus overbleef was een bloem met een gele bloem en witte blaadjes. De Narcis. Een bepaalde soort heet zelf Narcissus Poeticus. Prachtig toch. Een eenvoudige bloem die mij aanspreekt. De echo van Echo?

 

 

Ieder plantje heeft drie tot vijf lintvormige bladeren, deze zijn afgeplat en 20-60 cm lang. De stengels zijn aan de bovenkant geknikt. Iedere bloem heeft zes blaadjes en 1,5 tot 3 cm lang.Je vindt narcissen in vele soorten en kleuren: roze, oranje, rode, witte of gevlekte, dubbelbloemige bloemen, met grote gele trompetten of met trosjes van gele of witte bloemetjes. De stap naar de combinatie pixels is een kleine….

 

 

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 23 november 2016 in Geen categorie

 

Tags: , , , , , , ,

Talentontwikkeling in kunstvakken vmbo

Motivatie in de hoofdrol bij talentontwikkeling.

Hoe mensen met verschillende vormen van intelligenties omgaan is te beïnvloeden. Onder meer door het bieden van een rijke leeromgeving, waarin ze worden uitgenodigd hun capaciteiten te ontplooien. Deze vaardigheden worden gezien als talenten, die te beïnvloeden zijn. De belangrijkste denkvaardigheden bij talentontwikkeling zijn: in staat zijn tot hogere orde denken, het hebbenvan creatieve denkvaardigheden en het hebben van onderzoekende vaardigheden. Metacognitieve vaardigheden. Kunnen deken over het denken. Leerlingen die goed presteren, verwerken informatie diep. Ze leggen verbanden, denken in analogieën, activeren voorkennis en integreren nieuwe kennis in deze kennis. Ze reflecteren op hun eigen leerproces, talenten en kwaliteiten en zijn in staat deze en zichzelf (bij) te sturen in het leerproces.Zie ook elders op dit blog.Leerlingen zien de creatieve vakken vaak als een uurtje ontspanning. De boeken blijven dicht en er mag worden gepraat tijdens de les, ook over onderwerpen die niet aan het vak gerelateerd zijn.Het is van belang dat leerlingen hun creativiteit leren erkennen wanneer deze zich manifesteert

Modellen die ingang bieden voor talentontwikkeling:
 • Gagne: differentiatiemodel van begaafdheid en talent
 • Gardner:model van meervoudige intelligentie van
 • Heller: multifactorenmodel.
Helpend:
 • plezier
 • verwondering
 • nieuwsgierigheid
 • kritisch denken
 • bereid zijn tot perspectief wisselingen
 • onafhankelijk zijn
 • relevantie inzien
 • succes willen behalen
 • positieve zelfinschatting
 • geloven in groeimogelijkheden
 • middelmatigheid niet als norm nemen
 • erkennen en respecteren van elkaar
Een school voor talentontwikkeling zal zich vanuit haar eigen onderwijsbedoelingen gaan ontwikkelen toteen brede school.  Zie ook elders op dit blog. Hiteq, centrum voor innovatie en onderdeel van Kenteq,deed onderzoek gedaan naar vmbo leerlingen. Dat toont dat vmbo leerlingen op een andere manier leren en informatie verwerken dan andere niveaus/leerwegen. Een samenwerkingsproject tussen een school en kunstinstelling draagt bij aan het gevoel een rol te spelen in een artistiek proces en het artistieke product dat daaruit voortgekomen is. Hierdoor voelen leerlingen zich emotioneel verbonden met het proces, met het product en met degenen met wie zij hebben samengewerkt. De samenwerking tussen deze verschillende partijen is een inspirerende wisselwerking tussen leerlingen, docenten en kunstenaars in een klaslokaal, museum of andere kunstinstelling.

https://dominiqueloontjens.files.wordpress.com/2014/06/scriptie-ott-dominique-loontjens.pdf

Motiverende aspecten voor vmbo-leerlingen

 • Meer eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid hebben;
 • Erbij  horen, een gevoel van samenhorigheid hebben, sociaal contact;
 • Gevarieerde en afwisselende opdrachten;
 • Erkenning en waardering van presentaties door teamgenoten;
 • Ruimte bieden om te kunnen ontwikkelen en leren van elkaar;
Tips  voor  docenten
 • Internet is voor hen een krachtig middel voor onderzoek, analyse en zelfexpressie.
 • Duidelijke instructies krijgen.  Geen onderzoek zonder eerst een instructie te krijgen.
 • Externen of externe factoren helpen hen hen met het aanbrengen van structuur in hun leerproces en met het duiden en plaatsen van informatie. Leerlingen hebben moeite met het plaatsen van informatie in een context, met het bepalen van relevantie en de toepasbaarheid.
 • Aardig zijn als docent.
 • Vakkennis hebben.
 • Didactische werkvormen waarbij een concrete manier van verwerken van de leerstof (toepassen, voorbeelden bedenken, oefenen) centraal staat.
 • In beeldende vakken is het vooral van belang dat leerlingen zich niet beperkt voelen in de mogelijkheden.
 • podium bieden;
 • ruimte bieden om te experimenteren;
 • bewust maken van talent;
 • de waarde van kunst duidelijk maken;
 • aanbevelen van buitenschoolse educatie;
 • bezoek aan musea en kunstinstellingen;
 • reflecteren;
 • uitdaging  bieden;
 • ideeën prikkelen;
 • inspelen op de belevingswereld;
 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 21 november 2016 in Didactiek

 

Tags: , , ,

Handreiking ouderen en cultuur

http://www.lkca.nl/nieuws/nieuwsoverzicht/~/media/downloads/publicaties/2016/nooit_te_oud_voor_cultuur_def.pdf

 

verbindt doelgroep

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 18 november 2016 in Geen categorie

 

Tags: , ,

Zelfsturing

Roos van Leary

Roos van Leary

Conflictstijlen Thoma- Kilmann

Conflictstijlen Thoma- Kilmann

 

Leerstijlen van Kolb

Leerstijlen van Kolb

Zie berichten elders op dit blog:

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 17 november 2016 in 21ste Century Skills, Didactiek

 

Tags: , , ,

Modernen

Kant over de Verlichting

Freud over seks, agressie, dood en schuld

Het alledaagse, de PostModernen

Identiteit

 

Schilders en schilderijen

 

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 1 oktober 2016 in 20e eeuw na 1945 thema