RSS

Kunst & cultuur vliegwiel voor beweging

Lezenswaardig inspirerend

LKCA  brengt professionals bij elkaar, voorziet het veld van bouwstenen en bevordert het leren van elkaar. Bestuurders en ambtenaren in het hele land zijn op zoek naar vormen die mensen in beweging kunnen brengen. De online uitgave ‘Preventie, zelfregie, participatie met kunst en cultuur in het sociaal domein” geeft veel voorbeelden van hoe overheden die beweging aanzwengelen met behulp van kunst en cultuur. De verkiezingen vormen een mooie aanleiding om deze positieve ervaringen en effecten uit te lichten.Klik op de link, kies de items welke u wilt verkennen en laat u inspireren.

Initiatief en uitvoering: Urban Paradoxes en LKCA.In samenwerking met VNG, Fonds Cultuurparticipatie, Movisie en Cal-XL.

lkca_inspi_kc_

inspiratie-bestuurders-en-ambtenaren-kunst-cultuur-en-het-sociaal-domein

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 18 januari 2017 in Cultuurparticipatie

 

Tags: , , , , , ,

10 jaar cultuureducatie en -participatie

10 jaar onderzoek Cultuureducatie en Cultuurparticipatie

10 jaar onderzoek Cultuureducatie en Cultuurparticipatie

10_jaar_onderzoek uitgave LKCA

Cultureel bewustzijn kan zich uiten in een brede waaier aan activiteiten en media. Toch vindt onderzoek veelal plaats binnen één discipline of één sector. In hoeverre transfer plaats vindt of kan vinden is niet duidelijk. Wat domeinspecifiek is en hoe domeinen elkaar aan voorsprong kunnen helpen, is daarmee ook een vraag. Van monodisciplinair en interdisciplinaar naar transdiciplinair.

 

 

 

 

Zie ook artikel elders op dit blog:

 
 

Tags: , , , , ,

Infographic Leren zichtbaar maken

http://www.vernieuwenderwijs.nl/wp-content/uploads/Leren-Zichtbaar-Maken-A3.pdf

hoe-maak-jij-leren-zichtbaar

Leren zichtbaar maken

Werkvormen voor leerlingen om het leren zichtbaar te maken. Voor docenten en anderen die meer willen weten over hoe leren in elkaar steekt, is er het diepgravende werk van Hattie. Dit bleren-zichtbaar-makenoek biedt een model voor het optimaliseren van leerprocessen als kader voor het onderwijsproces. Zoals veel boeken tegenwoordig met een PLUS van interactieve middelen, zelfstudievragen, leessuggesties, literatuur en links naar relevante websites.

* Hoe maak je leren tot een expliciet en uitdagend doel?
* Wat zijn de leerintenties en succescriteria? En kennen leraren en leerlingen die?
* Weten leraren en leerlingen wanneer het doel is bereikt?
* Hoe kies je doelbewust activiteiten?
* Hoe is de opbouw van Hattie’s feedbackmodel?

* Hoe bouw je als leraar aan kennis bij je leerlingen? Van oppervlakkig tot grondige en conceptuele kennis?
* Hoe creëer je als schoolleider een omgeving waar leraren kunnen praten over hun lesgeven?

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 16 januari 2017 in Psychologie

 

Tags: , , , ,

Galerij

Model N.

 

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 12 januari 2017 in foto's, Hoofdzaken

 

Tags:

Spiegellessen geschiedenis en cultuureducatie

Bosman werd tweede in de wedstrijd ‘beste geschiedenisleraar in Nederland’. Maar hij is niet mild over het onderwijsklimaat in ditzelfde land: het denken in toetsen en examendoelen staat haaks op begeestering en identiteitsverkenning die het vak geschiedenis moet bieden. De Holocaust en het Israël-Palestina conflict krijgen steeds minder aandacht wegens oplopende spanningen in de klas. De mondialisering brengt global history het klaslokaal binnen. Echter, global history bevat ook implicaties voor de ‘universele’ verspreiding van mensenrechten en democratie. Geconfronteerd met de globalisering helpt geschiedenisonderwijs Nederlanders en Europeanen bij het te zoeken naar een identiteit.

Hoe verhoud ik me tot…

Datzelfde geldt volgens mij ook voor Cultuuronderwijs en Kunst Algemeen, dat – wanneer benaderd vanuit een cultuurwetenschappelijke benadering – zeker ook elementen heeft van een soort van geschiedenis aan de hand van kunst. Kunst in relatie tot zijn functie en in de context van haar tijd. Dat brengt met zich mee dat docenten zich net zoals docenten geschiedenis zich de vraag stellen wat hun eigen relatie tot de kunstgeschiedenis is, tot opgebouwd erfgoed  (materieel en immaterieel) als bijdrage aan persoonlijkheidsvorming en identiteitsverkenning.

 

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 3 januari 2017 in Geen categorie

 

Tags: , , , , ,

Piramide van Pinto

[uitzending van bijna een uur]

piramide

Interculturele communicatie is communicatie tussen personen met verschillende culturele achtergronden. Door de toegenomen globalisering neemt het belang van interculturele communicatie en de belangstelling voor dat thema toe.Praten over Westerse en oosterse culturen is arbitrair. Het benadrukt vaak de verschillen en laat de overeenkomsten buiten beschouwing. Bovendien bestaan er ook binnen een cultuur verschillende culturen. Zo zou de Westerse cultuur Grofmazig zijn. De G-cultuur wordt ook wel de ik-cultuur genoemd. Individualisme neemt een belangrijke plaats in. Een F-cultuur is een fijnmazige cultuur. Er zijn gedetailleerde regels, die een voorschrijvend karakter hebben. Er is weinig ruimte voor het individu. De F-cultuur is de “wij”-cultuur, die collectivistisch van aard is. Waarden, normen en regels die met name in de familie gelden, spelen een belangrijke rol. Vanuit deze karakterisering stelt Pinto een tegenhamger op van de Maslow-piramide. Waarbij Pinto aantekent dat een driestappenbenadering essentieel is voor interculturele communicatie.

Interculturele communicatie

Wat is de structuur? De vérstrekkendheid van de verschillen tussen de modellen.

  1. Het kennen van cultuurgebonden waarden en normen uit de eigen cultuur
  2. Het kenen van de cultuurgebonden waarden en normen uit de andere cultuur
  3. Omgaan met de verschillen

Cultuurdimensies Hofstede

Een andere bekende wetenschapper is Hofstede. Hij maakt onderscheid tussen culturen op basis van de volgende cultuurdimensies:

  • Machtsafstand
  • Masculiniteit vs femininiteit
  • Individualisme vs collectivisme
  • Tijdsoriëntatie
  • Onzekerheidsvermijding

Eigenbelang versus groepsbelang

Prof dr. Davidd Pinto is hoogleraar interculturele Communicatie. Volgens Pinto past de bekende “piramide van Maslow” bij het Westen. Deze piramide is een behoeftehiërarchie. De hoogste behoefte is zelfontplooiing. Tegenover de piramide van Maslow stelt Pinto een piramide die past bij Oosterse culturen. Eer staat bovenaan de piramide. Hieronder wordt verstaan: het voorkomen van gezichtsverlies, schaamte en eeraantasting. Een belangrijk verschil tussen de piramide van Maslow en de piramide van Pinto is dat bij de laatstgenoemde het eigenbelang ondergeschikt is aan het belang van de groep

Zie bericht elders op dit blog: Enculturatie en acculturatie

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 3 januari 2017 in Cultuureducatie

 

Tags: , , , , , , ,

Age friendly financiering

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 30 november 2016 in Cultuurparticipatie

 

Tags: , , , , , ,