RSS

Meer weten over vluchtelingen

03 Mei

Zij zullen hun verloren zelfstandigheid en gevoel van eigenwaarde alsnog herwinnen als zij daartoe op weg worden geholpen. Koningin Juliana, in haar toespraak voor het Nationaal Comité Vluchtelingenjaar, 3 juni 1959.

Aandacht voor kwetsbare landgenoten in spé

face2facebook_faces_matrix-black-webNaar schatting hebben in 2015 rond 50.000 vluchtelingen asiel aangevraagd in Nederland. Veel gemeenten hebben te maken met de komst van personen vanuit de opvang. Huisvesting is van belang, evenals aandacht voor gezondheid, zorg en begeleiding.

Uit een meerjarenonderzoek komt naar voren dat bij vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben, zich in de loop der tijd op meerdere punten een achteruitgang in de gezondheid voordoet. Dit is  zorgwekkend. De ervaring leert dat veel vluchtelingen voor langere tijd in Nederland zullen zijn. Zij willen zelf meedoen in de Nederlandse samenleving en de overheid eist dat ook van hen. Uit het rapport ‘Vluchtelingengroepen in Nederland’ van het Sociaal Cultureel Planbureau blijkt dat gezondheidsproblemen belemmerend werken op het leren van de Nederlandse taal, het succesvol afronden van de inburgering en het vinden van betaald werk.

Een goede gezondheid helpt om mee te doen. Dit vraagt om kennis hierover bij huisartsen, bij sociale wijkteams, bij centra voor Jeugd en Gezin, bij gemeentelijke instellingen en bij onderwijsinstellingen. Vrijetijdsbesteding en activering, voorlichting over waar zorg te krijgen is en hoe die in haar werk gaat en scholing zijn belangrijk. Het UWV is alert op of vluchtelingen niet worden inzet voor werk dat door betaalde krachten wordt gedaan. Dat vraagt om zorgvuldigheid, maar hoeft niet onnodig lang te duren, meent Asscher.

12191760_1186343941382622_7633235523378127509_n

GGD GHOR Nederland

http://www.ggdghorkennisnet.nl/?file=18019&m=1400572407&action=file.download

Kennissynthese gezondheid vluchtelingen en nieuwkomers

Thema : seksuele gezondheid

Tienerzwangerschappen komen bij asielzoekers relatief vaak voor. Daarnaast kiezen vrouwen die kort na aankomst in Nederland zwanger worden, vaker dan andere vrouwen in Nederland, voor een abortus. Ook moedersterfte en ernstige complicaties tijdens de zwangerschap treden vaker op dan bij andere vrouwen in Nederland. Aanbevelingen zijn het vergroten van de kennis bij asielzoekers en vluchtelingen over (seksuele) gezondheid en het verbeteren van de interculturele competenties van zorgverleners. Ook wordt aanbevolen om na te gaan of gezondheidsproblemen als bloedarmoede, infectieziekten en psychische problemen kunnen worden gesignaleerd voordat vrouwen zwanger worden.

Thema : psychische gezondheid van kinderen

Kinderen die frequent worden overgeplaatst kampen vaker met psychische – of gedragsproblemen. Dat geldt ook voor kinderen van moeders die geweld hebben meegemaakt, PTSS of een depressie hebben. Het is dan ook van belang om het aantal verhuizingen te beperken, ondersteuning te geven bij de opvoeding en psychische problemen in gezinnen vroeg te signaleren. Een zo normaal mogelijk leven, werkt heilzaam.

Thema : chronische ziekten

Vluchtelingen blijven psychische klachten houden, ook in de jaren na het verkrijgen van een verblijfsvergunning. Ze vormen een hoogrisicogroep voor het ontwikkelen van een posttraumatische stressstoornis. Mogelijk zijn met name oudere vluchtelingen ook een hoogrisicogroep voor het ontwikkelen van hart- en vaatziekten. Volwassen asielzoekers blijken een twee keer zo hoog risico op diabetes te hebben als gemiddeld in Nederland. Voor asielzoekers uit sommige landen is het risicoverschil nog groter. Aanbeveling is om asielzoekers en vluchtelingen meer mogelijkheden te bieden om te bewegen en gezond te eten, ook tijdens hun verblijf in asielzoek. Continue aandacht voor het psychosociaal welbevinden van vluchtelingen en nader onderzoek naar hun cardiovasculaire risicoprofiel is nodig.

Aan de slag!

Diverse onderzoeken duiden het belang van zinvolle activiteiten voor vluchtelingen en asielzoekers.Ook al tijdens het verblijf in het asielzoekerscentrum (AZC). Met het project ‘Aan de slag’ betrekt Pharos in samenwerking met vrijwilligerscentrales, lokale maatschappelijke organisaties en het COA asielzoekers bij vrijwilligerswerk buiten het AZC. De gezondheid vaart er wel bij, het geeft veerkracht en  talenten en vaardigheden komen tot bloei. Veel asielzoekers willen iets zinvols doen en  actief bijdragen aan het nieuwe thuisland.

Zie ook elders op dit blog:https://mvomieke3.wordpress.com/2015/09/28/modern-art-and-ideas/

Advertenties
 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 3 mei 2016 in Didactiek, Psychologie

 

Tags: , , , , , , , , ,

Ik ben benieuwd naar wat je ervan vindt

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s